Even Voorstellen 

Wij zijn MM-Bewind. Ook wel MedeMens-Bewind of Mooi Mens-Bewind. Maar ook Michiel & Margot Bewind.

MM is dus een afkorting met verschillende betekenissen, waarmee wij hopen duidelijk te maken wie wij zijn en dat wij ons willen houden aan de gulden regel. 
Namelijk: Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. 
 

Michiel van de Langenberg – Eén team, verschillende taken 

Enkele jaren geleden kwam ik zijdelings in aanraking met de wereld van de bewindvoering en schuldhulpverlening. En wow! Dit was het beroep dat ik zocht. Alle stukjes vielen samen. Als bewindvoerder kan ik namelijk al mijn levenservaring en (financieel) administratieve vaardigheden inzetten om u op professionele wijze van dienst te zijn.   

Veel mensen herkennen het gevoel van machteloosheid wanneer zij kampen met (financiële) problemen. Hulp inroepen is ontzettend moeilijk, dat weet ik uit eigen ervaring, maar het is tevens de belangrijkste stap richting een oplossing en het voorkomen van grotere problemen. 

Deze oplossingen wil en kan ik u vanuit mijn professie en levenservaringen bieden, waarbij ik van harte wens die boodschap van hoop over te kunnen brengen. Er is geen situatie zo uitzichtloos of er is wel iemand die te hulp schiet, een helpende hand uitsteekt en een tijdje met je meeloopt. Ook op het pad naar financiële stabiliteit.  

Ook ik kon weleens hulp gebruiken. Is het dan niet fijn om, binnen de kaders van de regels, naast anderen te kunnen staan en het verschil te kunnen maken?! 

Daarbij wil ik het ook graag net even anders doen. Toegankelijker en menselijker, waarbij het goede van de mens de belangrijkste wet vormt, en waar een stevige vertrouwensband en gelijkwaardigheid noodzakelijk zijn om tot een goed resultaat te komen. We zijn samen één team, met ieder een eigen taak.

Margot van der Meer – Samen zijn we samenredzaam

Op de moeilijke momenten in mijn leven kwamen mooie mensen mij te hulp en die uit liefde voor hun medemens mij weer verder hielpen. Voor deze hulp ben ik hen nog altijd erg dankbaar. Deze handreiking is een enorme inspiratie voor mij.

Ik wil mijn werk als bewindvoerder dan ook zodanig vormgeven dat ik die hoop, die steun en hulp weer doorgeef aan anderen die het nu nodig hebben. Zoals ook zo mooi wordt verbeeld in de film ‘Pay it forward’.

Veel mensen zijn uiteindelijk het slachtoffer (geworden) van hun eigen omstandigheden of hun onvermogen het tij te kunnen keren. Ik denk daarom niet in goed of fout, maar ik denk in oplossingen en mogelijkheden.

Natuurlijk heeft u wensen en dromen, sommige realistisch, andere niet. Mijn wens is u daarbij te helpen, door te bespreken hoe dromen of doelen realistisch te behalen zijn, zonder uitvergroting van (oorspronkelijke) problemen, zonder het voortouw te nemen en de richting te bepalen. U heeft de regie over uw leven. Samen zijn we samenredzaam.