Waar wij voor gaan en staan

Ieder medemens is mooi. Dat heeft wat ons betreft niets te maken met uiterlijke schoonheid, maar juist met ieders binnenkant. Wij hebben dit zelf mogen ervaren door de hulp en steun die wij in het verleden hebben gekregen van anderen. Uit dankbaarheid hiervoor, willen en hopen wij, vanuit onze professie, die hulp nu door te kunnen geven in de vorm van ondersteuning bij uw financiële huishouding. Het goede van de mens vormt voor ons hierbij de belangrijkste wet.

Iedereen heeft dagelijks te maken met diverse rekeningen en aankopen, maar niet iedereen beschikt altijd over voldoende financiële middelen, om deze aankopen te kunnen doen of rekeningen te kunnen betalen, om welke reden dan ook. Het is daarom goed voor te stellen dat mensen vastlopen met hun financiën, ondanks mogelijk vele verwoede pogingen het hoofd boven water te houden.

Maar ook zonder financiële achterstanden is het soms (tijdelijk) niet mogelijk om zelf de administratie te doen en bent u ineens afhankelijk van anderen om goede keuzes voor u te maken.

Een beroep doen op hulp is soms echt noodzakelijk. Die stap zetten en hulp vragen, vergt echter veel moed maar voorkomt grotere problemen. Goede hulp en steun is soms maar lastig te vinden. Het gevoel gehoord, begrepen en erkent te worden in alle pogingen zelf het hoofd boven water te houden, het gevoel niet alleen te zijn met je (geld)problemen, werkt op verschillende manieren door op iemands zelfbeeld, wereldbeleving en probleemoplossend vermogen. Maar ook het gevoel de verantwoording van de administratie te moeten loslaten en overdragen aan iemand anders, omdat het niet (langer) lukt, heeft impact op iemands leven.

Daarom zetten wij de mens en zijn verhaal achter de (financiële) problematiek weer centraal en bieden ruimte voor een goed cliëntencontact. Kijken we verder dan alleen naar de financiële kant in de situatie van onze cliënten. Creëren we zoveel mogelijk rust en stabiliteit door de cliënt te ontlasten van diens (financiële) zorgen en administratie. Ondersteunen en begeleiden wij onze cliënten vanuit ons hart, met aandacht en respect en zetten ons in voor hun belangen. Richten ons op het versterken van de zelfredzaamheid en anders is ons doel altijd om samenredzaam te zijn.

We zijn ons er goed van bewust dat vroegtijdig investeren in een goede vertrouwensband, gelijkwaardigheid en duidelijkheid essentieel is om tot goed resultaat te komen. Deze visie op de ondersteuning hopen we te mogen laten doorklinken in ons contact met cliënten in hun zoektocht naar oplossingen, veiligheid en rust. Bovendien achten wij het erg belangrijk om tijdens het bewind gericht te zijn op de gedeelde verantwoordelijkheid en de zelf- en/of samenredzaamheid van de cliënt ten aanzien van een gezond financieel huishouden. Na afloop van een traject bieden wij elke cliënt vrijwillige nazorg aan.