Het maakt niet uit of u vandaag voor het eerst op onze website bent of als u reeds jaren bij ons onder bewind staat. Vragen staat bij ons altijd vrij.

Een aantal veel gestelde vragen staan hieronder door ons uitgelegd, maar staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Blanco

Dit is geen schande, veel mensen verkeren in een vergelijkbare situatie.

Wij kunnen helpen en zo niet, dan verwijzen wij u door naar iemand die het wel kan.
Hoe dan ook, we zoeken samen naar een oplossing. Neem contact op, u staat er niet (meer) alleen voor. Meer informatie over de dienstverlening van MM-Bewind kunt u hier vinden.

Ja. Indien gewenst komen wij eerst bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Wij brengen u geen kosten in rekening voor dit gesprek. U kunt dus rustig een bewindvoerder kiezen die goed bij u past.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd wat (beschermings)bewindvoering inhoudt en of het een goede oplossing is voor de bestaande problemen. Wij kunnen helpen en zo niet, dan verwijzen wij u door naar iemand die het wel kan.

Ook wordt uitgelegd wat vervolgens uw rechten en de plichten zijn wanneer u onder bewind wordt gesteld. Tijdens dit gesprek mag altijd iemand aanwezig zijn die u vertrouwd en/of vertegenwoordigd.

Het kennismakingsgesprek is een belangrijke aanzet tot wederzijds vertrouwen voor een goede samenwerking. U vertrouwt ons namelijk (de administratie van) uw financiën toe en andersom moeten wij er op kunnen vertrouwen dat u gemotiveerd blijft om de problemen op te lossen.

Wanneer MM-Bewind voor u als bewindvoerder wil en kan optreden, wordt een bereidverklaring ondertekend door een bewindvoerder van MM-Bewind. Ook wordt wanneer u dan bij ons onder bewind wilt komen gezamenlijk het aanvraagformulier voor de rechtbank ingevuld en ondertekend. Pas na deze bereidverklaring zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Neemt u gerust contact met ons op.

We hebben geen inloopspreekuren, maar u kunt altijd een gesprek/afspraak met ons inplannen. Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

Wij trachten onze dienstverlening laagdrempelig te organiseren. We hechten aan een goed en persoonlijk contact met aandacht voor uw persoonlijke situatie en maken zo mogelijk graag tijd voor u vrij. Iedere situatie is immers anders.

We moeten onze werktijd goed verdelen en zijn daardoor wellicht niet direct bereikbaar.

U kunt wel ten allen tijden op verschillende manieren een bericht aan ons achterlaten, namelijk via: voicemail, Whatsapp, e-mail of via het contactformulier op onze website. Wij zullen na ontvangst van uw bericht zoveel mogelijk aan het einde van de werkdag telefonisch of middels email, sms of het Whatsapp bericht contact met u opnemen. Indien dit niet op dezelfde werkdag mogelijk is, zullen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren uw vraag.

Mochten u geen gebruik kunnen maken van Whatsapp en/of email, dan maken met wij u individuele afspraken over onze bereikbaarheid.

Wilt u liever dat wij persoonlijk bij u langskomen, dan kunt u hiervoor een afspraakverzoek aan ons sturen via ons contactformulier.

Ja, u kunt via WhatsApp contact met ons opnemen. Dit kan niet alleen, maar heeft ook zelfs onze voorkeur. Zo kunnen wij het persoonlijke contact met u beter inplannen en op die manier prettiger de tijd voor u nemen.

U kunt op verschillende manieren een bericht aan ons achterlaten, namelijk: via voicemail, WhatsApp, e-mail of via het contactformulier op onze website. Wij zullen na ontvangst van uw bericht zoveel mogelijk aan het einde van de werkdag telefonisch of middels email, sms of het Whatsapp bericht contact met u opnemen. Indien dit niet op dezelfde werkdag mogelijk is, zullen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren uw vraag.

Mochten u geen gebruik kunnen maken van WhatsApp en/of email, dan maken met wij u individuele afspraken over onze bereikbaarheid.

Wilt u liever dat wij persoonlijk bij u langskomen, dan kunt u hiervoor een afspraakverzoek aan ons sturen via ons contactformulier.

Om diverse redenen is het mogelijk dat u niet meer of onvoldoende in staat bent (zelfstandig) uw financiële zaken te regelen en/of voor uw vermogensrechtelijke belangen zorg te dragen. De oorzaak hiervan kunnen (problematische) schulden zijn, maar ook een lichamelijke of geestelijke beperking. Dit is geen schande, veel mensen kennen een vergelijkbare situatie.

Beschermingsbewind beschermt u wanneer u niet (meer) in staat bent zelfstandig zorg te dragen voor geldzaken door het beheer over uw financiën over te nemen. Uw bewindvoerder regelt dus actief uw geldzaken vanuit uw inkomen en komt op voor uw belangen.

De bewindvoerder beperkt de kans op (nieuwe) schulden en indien mogelijk zullen ook schulden worden afgelost.

Het is een heel goede manier om (weer) rust te creëren en te ervaren ten aanzien van uw financiële huishouding. Tijdens het beschermingsbewind regelt uw bewindvoerder namelijk al uw geldzaken en zakelijke post. De bewindvoerder ontvangt uw inkomsten en betaalt conform een  voor u persoonlijk opgesteld budgetplan uw  rekeningen, zoals huur, gas en licht en zorgverzekering. Op een aparte rekening ontvangt u zelf geld voor boodschappen en persoonlijke verzorging.

Natuurlijk dient u zelf voor inkomsten te zorgen, maar ook hierbij kunnen wij soms ondersteuning bieden.

Een bewindvoerder beschermt u wanneer u niet (meer) in staat bent zelfstandig financiële beslissingen te nemen.

Uw bewindvoerder ontvangt en beheert uw inkomsten en betaalt daarvan conform een persoonlijk budgetplan tijdig uw vaste lasten, zoals huur, gas en licht en zorgverzekering. Ook zorgt de bewindvoerder ervoor dat u zelf op een aparte rekening geld ontvangt voor boodschappen en persoonlijke verzorging.

Uw bewindvoerder regelt dus actief uw geldzaken vanuit uw inkomen en komt op voor uw belangen. De bewindvoerder beperkt de kans op (nieuwe) schulden en indien mogelijk zullen ook schulden worden afgelost.

De bewindvoerder verzorgt dus al uw geldzaken en financiële administratie en ontvangt daartoe uw (zakelijke) post. De bewindvoerder neemt beslissingen (van u over) ten aanzien van uw inkomsten, uitgaven en evt. bezittingen, zoals auto of eigen woning (indien nodig met toestemming van de kantonrechter).

Uw bewindvoerder verzorgt de aanvraag voor bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag of een andere inkomstenverruimende maatregel, zoals bijzondere bijstand of een kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Ook kan uw bewindvoerder uw ziektekosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Alle werkzaamheden worden waar nodig zoveel mogelijk in overleg met u gedaan. Uw bewindvoerder houdt van dit alles een goede administratie bij en regelt bijvoorbeeld ook uw aangifte inkomstenbelasting (box 1). De kantonrechter controleert jaarlijks het verloop van het bewind.

De werkzaamheden kunnen verschillen en zijn afhankelijk van uw behoefte.

Ja. De rechtbank die tot de onderbewindstelling besloot houdt toezicht op het verloop van het bewind. Jaarlijks moet uw bewindvoerder hierom een zogeheten “rekening en verantwoording” (R&V) indienen bij deze rechtbank.

De rekening en verantwoording wordt in dien mogelijk vooraf met u doorgenomen en bij akkoord door u ondertekend. U kunt op de rekeningen en verantwoording uw mening uiten en eventuele opmerkingen plaatsen over het verloop van uw bewind.

MM-Bewind is bovendien aangesloten bij de branchevereniging Horus. Deze branchevereniging komt op voor uw belangen door het stellen van aanvullende kwaliteitseisen aan haar leden. Het lidmaatschap wordt dus niet zomaar verkregen. Alle werkzaamheden van MM-Bewind worden jaarlijks getoetst aan deze kwaliteitseisen.

Wij willen hiermee aangeven dat ook wij de kwaliteit van onze dienstverlening heel belangrijk vinden.

Ja, het is mogelijk om te veranderen van bewindvoerder. Het is ook mogelijk om een tweede bewindvoerder te laten benoemen. Er moeten echter goede redenen zijn om van bewindvoerder te veranderen. U kunt uw redenen middels een verzoekschrift kenbaar maken bij de kantonrechter, die dan oordeelt over uw motivatie voor de wijziging.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rechtspraak: Procedure andere of tweede bewindvoerder.

Beschermingsbewind is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, die niet (meer) in staat is (zelfstandig) zijn/haar financiële zaken te regelen. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking, een verslaving of (problematische) schulden. Dit is geen schande, veel mensen kennen een vergelijkbare situatie.

Nee, vrijwillig bewind bestaat feitelijk niet, al wordt de term vaak gebruikt wanneer men het heeft over beschermingsbewind. Hiertoe kunt u namelijk wel vrijwillig een aanvraag doen. Dit vrijwillige verzoek is echter niet vrijblijvend.

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel bedoeld om u te beschermen, wanneer u niet (meer) in staat bent zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Deze onderbewindstelling wordt in de regel uitgesproken voor onbepaalde tijd. Soms echter voor een vooraf bepaald aantal jaren. De rechter kijkt bij een verzoek tot opheffing naar de redenen achter de aanvraag om beschermingsbewind.

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie of uw situatie met een van onze professionals bespreken, neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer u bij ons onder beschermingsbewind wilt komen, kunnen wij natuurlijk helpen bij het invullen van de aanvraag.

U kunt de aanvraag zelf ook doen, hier is geen advocaat o.i.d. voor nodig. Een aanvraag tot onderbewindstelling kan eventueel ook door een familielid tot in de 4e graad worden gedaan.

(Beschermings)bewindvoeding  vraagt u aan bij een kantonrechter van de rechtbank in uw regio. U kunt hierbij aangeven wie u als bewindvoerder wilt.

Er is geen advocaat voor nodig, u kunt de aanvraag zelf doen. Wanneer u wel een advocaat inschakelt, brengt dit natuurlijk ook kosten met zich mee. Een aanvraag tot onderbewindstelling kan eventueel ook door een familielid tot in de 4e graad worden gedaan. 

Wij kunnen u bij deze aanvraag helpen. Neemt u hiervoor gerust contact  met ons op.

De rechtbank brengt griffiekosten bij u in rekening voor de behandeling het verzoek om onderbewindstelling.

Wij hebben ervaring met verschillende geestelijke of verstandelijke beperkingen, zowel vanuit ons professionele verleden als vanuit verschillende privéomstandigheden.

Familieleden tot in de 4e graad kunnen eveneens (beschermings)bewind aanvragen wanneer iemand van uw familie (tijdelijk) niet in staat is zelfstandig zijn financiën te regelen en/of voldoende voor zijn financiële belangen kan opkomen.

De aanvraag bestaat uit een (flink) aantal formulieren waarop verschillende gegevens ingevuld moeten worden. Op het formulier staat tevens aangegeven welke documenten moeten worden meegestuurd.

Wij kunnen helpen en zo niet, dan verwijzen wij u door naar iemand die het wel kan. Hoe dan ook, we zoeken samen naar een oplossing. Neem contact op, u staat er niet (meer) alleen voor.

Wilt u meer informatie over onze ervaringen of hulp bij de aanvraag, neemt u hiervoor gerust contact met ons op.

Het duurt ongeveer een maand of drie voor dat alle stappen zijn doorlopen van kennismaking, aanvraag tot de beschikking tot onderbewindstelling.

Wanneer uw kind 18 wordt weet u natuurlijk al ruim van tevoren. Weest u er dus op tijd bij wanneer u een bewindvoerder voor uw zoon/dochter wenst.

Wij richten ons vooral op de regio Drenthe.

Wanneer de reisafstand groter wordt, zullen wij met u afspraken maken ten aanzien van het reguliere contact en de frequentie van persoonlijk afspraken. Het contact verloopt dan voornamelijk telefonisch en/of email.

De vergoedingen van bewindvoering worden jaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld en zijn dus bij alle bewindvoerders hetzelfde zodat u zich nooit hoeft af te vragen of u bij een andere bewindvoerder goedkoper uit bent.

De vergoeding die uw bewindvoerder ontvangt, wordt door de rechtbank vastgesteld. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw situatie, zoals uw gezinssamenstelling of de aanwezigheid van schulden.

Er is een vaste vergoeding voor de opstartactiviteiten van het bewind, een standaardvergoeding voor de maandelijkse werkzaamheden en tot slot is er een vergoeding voor de jaarlijkse (eind)rekening en verantwoording. Wanneer er sprake is van een verhuizing of onverhoopt een woningontruiming wordt er ook een vergoeding berekend voor de bijkomende administratieve afhandeling.

De precieze kosten van bewindvoering kunt u hier inzien.

Wij brengen u geen kosten in rekening voor een kennismakingsgesprek. U kunt dus rustig een beschermingsbewindvoerder kiezen die goed bij u past.

De kosten van het bewind komen in principe voor uw eigen rekening. De vergoeding die uw bewindvoerder ontvangt, wordt door de rechtbank vastgesteld. Wanneer u echter over onvoldoende inkomen en/of vermogen beschikt, kunt u hiervoor mogelijk bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Komt u bij ons onder bewind, dan verzorgen wij deze aanvraag voor bijzondere bijstand.

MM-Bewind zorgt ervoor dat uw gegevens worden verwerkt, bewaard en beschermd volgens de huidige regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt slechts wanneer dat nodig is voor een goede bewindvoering en/of wanneer dat in uw belang is.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij als bewindvoerders omgaan met uw algemene persoonlijke gegevens, maar ook met de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en soms strafrechtelijk verleden.

Om u, de rechtbank en derden duidelijk te maken hoe wij met deze gegevens omgaan, kunt u hier onze Privacyverklaring inzien en/of downloaden.

Nee! Een bewindvoerder mag nooit uw DigiD-wachtwoord hebben. Een DigiD-wachtwoord is strikt persoonlijk en mag aan niemand anders worden afgegeven, dus ook niet aan uw bewindvoerder.

Wij werken daarom ook met machtigingen en machtigingscodes om voor u bepaalde zaken te kunnen regelen, zoals uw belastingaangifte of het verzorgen van een aanvraag om huurtoeslag of zorgtoeslag.

In sommige gevallen wordt een onderbewindstelling gepubliceerd ofwel bekendgemaakt. Uw bewindvoerder kan voor uw bescherming de onderbewindstelling (laten) vermelden in het Centraal curatele- en bewindregister. Dit is meestal het geval wanneer het bewind wordt aangevraagd vanwege (problematische) schulden en/of verkwisting, zodat bedrijven alleen met goedkeuring van uw bewindvoerder een overeenkomst kunnen aangaan, zoals bijvoorbeeld een abonnement bij een provider voor mobiele telefonie.

Wanneer u een eigen woning (koopwoning) of anderszins een onroerend goed heeft, wordt uw onderbewindstelling bekendgemaakt in het kadaster. Heeft u een eigen onderneming, dan wordt de onderbewindstelling vermeldt in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Wanneer het bewind is opgestart is het gebruikelijk dat u en uw bewindvoerder minimaal eenmaal per jaar samenkomen om de stand van zaken door te nemen, tijdens de zogeheten “rekening en verantwoording”.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken, uw wensen en/of vragen over onverwachte onduidelijkheden, is het mogelijk dat uw bewindvoerder vaker bij u langskomt. In de regel is het gemakkelijker om telefonisch of per e-mail contact te onderhouden of vragen te stellen.

We werken open en transparant en proberen daarbij zo duidelijk mogelijk voor u te zijn. Wij trachten onze dienstverlening laagdrempelig te organiseren. We hechten aan een goed en persoonlijk contact met aandacht voor uw persoonlijke situatie en maken zo mogelijk graag tijd voor u vrij. Iedere situatie is immers anders.

Tot uw inkomen wordt alles gerekend dat u van derden ontvangt. Veelal bestaat uw inkomen uit een salaris of uitkering, maar ook toeslagen, kind gebonden budget, belastingteruggaven of alimentatie worden tot uw inkomen berekend.

Uw vermogen is het totaal van uw bezittingen. Spaargelden op spaar- of bankrekening, een eigen (tweede) woning, een auto, dure sieraden, aandelen en/of obligaties worden tot het vermogen gerekend.

Een erfenis wordt in de meeste gevallen ook tot uw vermogen berekend, maar kan ook invloed hebben op eventuele uitkeringen die u ontvangt, zoals een bijstandsuitkering. Een erfenis kan ook van invloed zijn op (de hoogte van) huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget.

Nee. Er zijn in de wet geen bedragen vastgelegd als minimum voor het leefgeld. De hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van uw financiële situatie.

Uw bewindvoerder bepaalt aan de hand van uw inkomsten en uw vaste lasten en eventuele aflossingsverplichtingen ten aanzien van schulden, hoeveel leefgeld u ontvangt voor boodschappen en persoonlijke verzorging.

In overleg met uw bewindvoerder wordt afgesproken wanneer en hoeveel leefgeld u periodiek ontvangt. Dit kan zijn per week, tweewekelijks of maandelijks.

Afhankelijk van het beschikbare budget of onverwachte rekeningen kan het leefgeld worden aangepast. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

U ontvangt uw leefgeld wel telkens op dezelfde dag van de week.

Nee. Andere mensen of instanties mogen geen geld overmaken op uw leefgeldrekening. Dit mag alleen de bewindvoerder doen.

Wanneer anderen geld overmaken op uw leefgeldrekening heeft uw bewindvoerder onvoldoende zicht op uw inkomsten en uitgaven. Dit kan problemen opleveren wanneer u bijvoorbeeld een uitkering ontvangt op basis van de Participatiewet (bijstand). De gemeente kan het bedrag dan inhouden op uw uitkering. De gemeente kan ook de bijzondere bijstand voor de kosten voor de bewindvoering stopzetten wanneer u regelmatig geld van derden ontvangt en/of u een boete opleggen.
Dergelijke stortingen brengen dus onnodige risico’s mee voor uw onderbewindstelling.

Let op! U mag geen nieuwe schulden maken, dus ook geen onderhandse leningen aangaan.

Wanneer u uw de betaalpas van uw leefgeld rekening kwijtraakt, of deze is defect, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw bewindvoerder doorgeven. Uw bewindvoerder vraagt dan een nieuw bankpas en/of pincode voor u aan.

Er gaan enkele (werk)dagen voorbij voor u de nieuw bankpas en of pincode thuis ontvangt. Wacht u dus niet te lang, omdat u anders geen gebruik kunt maken van uw leefgeld.

Ja. We werken open en transparant en proberen daarbij zo duidelijk mogelijk voor u te zijn.

We werken met een online toegankelijk cliëntsysteem, OnView genaamd. In dit systeem worden dagelijks de financiële mutaties verwerkt. In OnView is onder andere het budgetplan opgenomen en indien van toepassing een schuldenoverzicht.

Wanneer u bij ons onder bewind staat, ontvangt u van ons inlog-gegevens waarmee u 24/7 kunt inloggen zodat u weet wat er met uw geld gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze login-gegevens en wachtwoord.

Met OnView kunt u niet zelf (internet)bankieren. Mocht u over uw overzicht vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij kunnen u dan een toelichting geven op het overzicht.

Hoewel (problematische) schuldproblemen vaak een aanleiding zijn om (professionele) hulp te zoeken, staat (beschermings)bewindvoering los van het hebben van schulden. Ook na een traject binnen de schuldhulpverlening is beschermingsbewind nog wel mogelijk.

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel bedoeld om u te beschermen, wanneer u niet (meer) in staat bent zelfstandig financiële beslissingen te nemen. Deze onderbewindstelling wordt in de regel uitgesproken voor onbepaalde tijd. Soms echter voor een vooraf bepaald aantal jaren. De rechter kijkt bij een verzoek tot opheffing naar de redenen achter de aanvraag om beschermingsbewind.

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u hier vinden.

Wilt u meer informatie of uw situatie met een professional bespreken, neem dan gerust contact met ons op.

Onderbewindstelling wordt in de regel uitgesproken voor onbepaalde tijd. Soms echter voor een vooraf bepaald aantal jaren. De rechter kijkt hierbij naar de redenen achter de aanvraag om beschermingsbewind.

Er zijn verschillende mogelijkheden en redenen voor het beëindigen van het beschermingsbewind.

Beschermingsbewind duurt in ieder geval zolang dit nodig is. Het bewind kan worden beëindigd wanneer de redenen achter de onderbewindstelling opgelost zijn. Of het bewind eindigt wanneer de vooraf bepaalde periode is afgelopen. Het bewind eindigt ook wanneer het bewind wordt omgezet naar curatele of bij overlijden.

Wanneer u vindt dat u weer zelfstandig uw geldzaken kunt regelen, kunt u bij de kantonrechter verzoeken om opheffing van het bewind. Ook wanneer u vindt dat de beschermingsmaatregel niet nuttig is kunt u om opheffing verzoeken. Iedereen die een aanvraag voor bewind mag indienen, kan ook verzoeken om opheffing van het bewind.

Een rechter heft het bewind op wanneer hij het met u eens is dat redenen tot onderbewindstelling er niet meer zijn of dat de beschermingsmaatregel niet zinvol blijkt. De rechter vraagt ook aan uw bewindvoerder of die het eens zijn met het verzoek om opheffing van uw bewind.

Is de kantonrechter het niet eens met uw redenen of vindt hij dat het bewind nog wel zinvol is, dan loopt het bewind gewoon door. Het is dan mogelijk om tegen de beslissing in hoger beroep te gaan.

Kunt u nu nog niet zelfstandig uw geldzaken regelen, maar heeft u wel de wens om ooit weer zelfstandig uw geldzaken te kunnen regelen, dan kunnen wij u hierbij mogelijk ook ondersteunen. Aan het einde van een dergelijk traject kunnen wij dan samen met u bij de rechtbank een verzoek indienen om opheffing van uw bewind. 

Ja. Afhankelijk van uw situatie zijn er kosten waarmee u rekening moet houden. Wanneer het bewind afloopt of wordt opgeheven zijn er nog een flink aantal zaken die geregeld en afgerond moeten worden.

Zo moeten organisaties en/of bedrijven met betrekking tot uw inkomsten en/of vaste lasten en uitgaven worden aangeschreven dat het bewind is opgeheven en dat zij vanaf dat moment weer alles met u zelf moeten regelen.

Er moet een goede overdracht van de verantwoordelijkheden en administratie plaatsvinden.

Tot slot moet uw bewindvoerder aan de kantonrechter een eindrekening en verantwoording afleggen.

De precieze kosten voor deze “(eind)rekening en verantwoording” bij opheffing van het bewindvoering kunt u hier inzien.

Wanneer u zelf een verzoek om opheffing van het beschermingsbewind bij de kantonrechter heeft gedaan, brengt de rechtbank bovendien griffiekosten in rekening. Er is geen advocaat voor nodig voor een dergelijk verzoek.

Wanneer u wel een advocaat inschakelt, brengt dit natuurlijk ook kosten met zich mee.

Uw bewindvoerder is verplicht jaarlijks, maar ook bij beëindiging van het bewind, bij de kantonrechter verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind.

Hiertoe dient het formulier (eind)rekening en verantwoording. Het is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven, een opgave van uw vermogen, eventuele schulden en een jaaroverzicht van uw bankafschrift.

De rekening en verantwoording wordt in dien mogelijk vooraf met u doorgenomen en bij akkoord door u ondertekend. U kunt op de rekeningen en verantwoording uw mening uiten en eventuele opmerkingen plaatsen over het verloop van uw bewind.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een regeling voor mensen met problematische schulden die zij niet zelfstandig binnen drie tot vijf jaar kunnen aflossen. De WSNP biedt een mogelijkheid om na een periode van 36 maanden volledig schuldenvrij te zijn. Iemand wordt door een rechter tot de WSNP toegelaten. De rechtbank bepaalt dan ook wie uw bewindvoerder wordt. Hieraan zijn natuurlijk een aantal voorwaarden verbonden.

Een WSNP-bewindvoerder houdt zich bezig met de schulden en de aflossing daarvan.

Op een zogeheten boedelrekening wordt van het inkomen zo veel mogelijk geld gespaard om uiteindelijk de schulden (gedeeltelijk) mee af te lossen. Aan de hand van uw inkomen en vaste lasten (zoals huur, gas en licht en zorgverzekering) wordt berekend welk deel van het inkomen mag worden behouden voor de betaling van de vaste lasten en kosten van levensonderhoud (boodschappen en persoonlijke verzorging). Bij elkaar wordt dit het VTLB genoemd, het ‘vrij te laten bedrag’.

Dit VTLB-bedrag ontvangt u dan van uw WSNP-bewindvoerder voor de betaling van vaste lasten en kosten van het levensonderhoud. Afhankelijk van uw situatie en mogelijkheden betaalt u dus zelf de vaste lasten en periodieke rekeningen. Uw bewindvoerder controleert of u zich aan uw verplichtingen houdt.

Tijdens de WSNP mogen geen nieuwe schulden worden gemaakt. Roodstand is evenmin toegestaan. Heeft u zich aan alle verplichtingen gehouden, dan geeft uw bewindvoerder aan het einde van het traject een positief advies ten aanzien van een schone lei aan de rechter die het bewind opheft. (Rest)schulden die dan nog bestaan hoeft u niet meer af te lossen.

Wanneer u geen schone lei krijgt, herleven de schulden en kunt u failliet verklaard worden. Wanneer u weer beschikt over (voldoende) inkomen, zijn de schulden weer opeisbaar.

Meer informatie over WSNP-bewind en de voorwaarden voor de toelating tot de WSNP is te vinden op de website van Rijksoverheid: Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Er zijn twee vormen van bewindvoering, namelijk: Beschermingsbewind en WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De achterliggende gedachte van deze vormen van bewind verschilt. Ook verschilt de wettelijke grondslag achter beide maatregelen.

Beschermingsbewind beschermt u wanneer u niet (meer) in staat bent zelfstandig zorg te dragen voor geldzaken door het beheer over uw financiën over te nemen. Uw bewindvoerder regelt dus actief uw geldzaken vanuit uw inkomen en komt op voor uw belangen.

De WSNP is een regeling voor wanneer u kampt met problematische schulden die u niet zelfstandig binnen drie tot vijf jaar kunnen aflossen. De WSNP biedt u een mogelijkheid om na een periode van 36 maanden volledig schuldenvrij te zijn. U wordt door een rechter tot de WSNP toegelaten, de rechtbank bepaalt dan ook wie uw bewindvoerder wordt. De WSNP-bewindvoerder berekent over welk bedrag u kunt beschikken voor uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud (boodschappen en persoonlijke verzorging). Bij elkaar wordt dit het VTLB genoemd, het ‘vrij te laten bedrag’.

De bewindvoerder ontvangt al uw inkomen, en maakt aan u het zogenoemde VTLB over waarvan u zelf uw vaste lasten betaald en boodschappen doet.

Kort gesteld: tijdens beschermingsbewind worden uw financiën beheert, tijdens de WSNP uw schulden. U kunt zowel een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder hebben.

Een WSNP-bewind of een WSNP-traject kan in de regel eindigen na 3 jaar. Tussentijdse beëindiging is mogelijk wanneer u alle schulden heeft afgelost of wanneer u met uw schuldeisers tot een (aflos)akkoord bent gekomen.

Het traject kan ook op verzoek van de bewindvoerder tot een einde komen, bijvoorbeeld wanneer u uw verplichtingen niet nakomt. U moet dan zelf voor de aflossing van uw schulden zorgen.

Wanneer het traject eindigt stelt de bewindvoerder een slotuitdelingslijst op waarin beschreven wordt hoeveel wordt afgelost aan de aangemelde schuldeisers.

Heeft u zich aan alle verplichtingen gehouden, dan geeft uw bewindvoerder aan het einde van het traject een positief advies ten aanzien van een schone lei aan de rechter die het bewind opheft. (Rest)schulden die dan nog bestaan hoeft u niet meer af te lossen.

Wanneer u geen schone lei krijgt, herleven de schulden en kunt u failliet verklaard worden. Wanneer u weer beschikt over (voldoende) inkomen, zijn de schulden weer opeisbaar.

U kunt in beroep gaan, wanneer u het niet eens bent met een einde van het WSNP-traject zonder schone lei. Hiervoor heeft u een advocaat nodig, bovendien moet het beroep binnen 8 dagen zijn gedaan.

Budgetbeheer is een dienst gericht op het stabiliseren of het stabiel houden van uw financiën. Budgetbeheer is echter vrijwillig en vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen u en de budgetbeheerder. U geeft dus zelf een volmacht aan de budgetbeheerder om uw financiën voor u te beheren.

U kunt een budgetbeheerder in de arm nemen wanneer u (tijdelijk) niet (meer) in staat bent om uw geldzaken te regelen of dit (tijdelijk) niet meer wilt, zoals bijvoorbeeld na het overlijden van een partner die altijd de financiële administratie verzorgde.

Budgetbeheer is meestal van tijdelijke aard. Het eindigt wanneer u weer zelfstandig uw geldzaken kunt en wilt regelen.

In grote lijnen komen de werkzaamheden van een budgetbeheerder en een bewindvoerder overeen. Het inkomen komt binnen bij de budgetbeheerder die zorgt voor een tijdige betaling van de vaste lasten en leefgeld. In beide gevallen dient u zelf te zorgen voor voldoende inkomsten.

Wilt u meer weten over Budgetbeheer bij MM-Bewind, neemt u dan gerust contact met ons op.

Zowel bewindvoering als budgetbeheer zijn maatregelen om u te beschermen en te ondersteunen bij al uw geldzaken.

Bewindvoering wordt aangevraagd bij en uitgesproken door een kantonrechter. Bewindvoering is daarom niet vrijwillig. Meer informatie over bewindvoering kunt u hier lezen.

Budgetbeheer is een dienst gericht op het stabiliseren of stabiel houden van uw financiën. Budgetbeheer is echter vrijwillig. U geeft dus zelf een volmacht aan de budgetbeheerder om uw financiën voor u te beheren. Meer informatie over budgetbeheer kunt u hier lezen (onderaan de pagina).