Extra leefgeld

U ontvangt periodiek leefgeld volgens het budgetplan, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele onverwachte betalingsverplichtingen. Toch kunt u soms behoefte hebben aan extra leefgeld.

Extra leefgeld kunt u bij ons aanvragen vanwege bijzondere omstandigheden, waarna uw bewindvoerder of budgetbeheerder bekijkt of uw verzoek kan worden ingewilligd.

U ontvangt van ons altijd reactie op uw verzoek, ook wanneer het niet mogelijk is om extra leefgeld te krijgen.